STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Lubelskim
 Biura Doradcze
 Ważne adresy
 Oferty pracy
 KURSY I SZKOLENIA
 • Regulamin GCI

  Regulamin korzystania z wyposażenia

   GCI w Rybczewicach

  1. Regulamin reguluje zasady korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji /zwanego GCI/. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania sie z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania go.

  2. Centrum jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

  3. W GCI zabrania się dokonywania zmian w ustawieniach systemowych, sprzętowych, instalowania prywatnego oprogramowania oraz usuwania aplikacji stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

  4. Każdy użytkownik GCI jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania sprzętu oraz informowania pracowników Centrum o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach sprzętu komputerowego.

  5. Stanowiska komputerowe oraz sprzęt biurowy udostępnione będą tylko podczas obecności instruktorów i pod ich nadzorem.

  6. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  7. Każda osoba która nie posiada wystarczających umiejętności w obsłudze komputera powinna zgłosić to dyżurującemu instruktorowi w celu uzyskania pomocy.

  8. Osoba korzystająca z usług GCI ma obowiązek zachowania sie w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami społecznymi i moralnymi.

  9. Po zakończeniu pracy należy przekazać stanowisko opiekunowi pracowni.

  10. W przypadku uszkodzenia sprzętu osoba odpowiedzialna ponosi sankcje finansowe za spowodowane szkody.

  11. Przy korzystaniu z internetu zabrania sie przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  12. Próby włamań nieautoryzowanego dostępu do danych, które sa zastrzeżone, są czynami o charakterze przestępczym.

  13. GCI nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji udostępnianych przez sieci internet- za ich prawidłowość, aktualność oraz za to że są obciążone prawami osób trzecich, oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza sie nabywca informacji.

  14. Na terenie GCI zabrania sie: wnoszenia i spożywania jedzenia, napojów alkoholowych, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt, hałasowania.

  15. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.

  Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby która się tego dopuściła!