STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Lubelskim
 Biura Doradcze
 Ważne adresy
 Oferty pracy
 KURSY I SZKOLENIA
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Rybczewice
  tel.: (0-81) 58-54-095  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Rybczewice. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Rybczewicach świadczy usługi od 2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 800 do 1800.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  -usług biurowych;
  -skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma;
  -sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania;
  -pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych;
  -wyszukiwania partnerów handlowych;
  -promocji usług agroturystycznych;
  -zasobów informacji sieci Internet;
  -kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych;
  -skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych;
  -pomocy przy poszukiwaniu pracy;

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Rybczewice  powiatu Świdnickiego, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  8. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  9. Prawie Pracy UE,
  10. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  11. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  12. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego
  13. Legalnej pracy w państwach UE,
  14. Przyszłości Polski w UE