STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Lubelskim
 Biura Doradcze
 Ważne adresy
 Oferty pracy
 KURSY I SZKOLENIA
 • KURSY I SZKOLENIA

  Consultor Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu:

  • pracownik administracyjno-biurowy
  • sprzedawca
  • księgowość
  • sekretarka-asystentka szefa
  • przedastawiciel handlowy
  • kadry i płace
  • agroturystyka
  • barman-kelner
  • sprzedawca

  szkolenia kierowane są dla kobiet związanych z sektorem rolniczym, pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji oraz pracowników będących w okresie wypowiedzenia. Szczegółowych informacji udziela CONSULTOR Lublin, ul. Turystyczna 44, tel./ fax:081 759-30-10, 759-30-15

  W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach; Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Consultor Sp. zo.o. rozpoczął w 2006 r nową edycję  bezpłatnych szkoleń kierowanych dla rolników o następujacej treści:

 • SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ
 • OBSŁUGA KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ
 • ORGANIZACJA WYPOCZTNKU
 • MAŁA GASTRONOMIA
 • OBSŁUGA KOMPUTERA
  Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.consultor.pl lub w GCI Rybczewice.